ABC Statystyki

Witamy na stronie ABC statystyki :).

Będziemy tutaj  prezentować wpisy z zakresu statystyki, pomocy statystycznej, usług statystycznych oferowanych przez różnych dostawców. Będziemy starali się wytłumaczyć po ludzku zagadnienia statystycznej analizy danych, teorii estymacji, wykorzystywania analiz statystycznych w różnych dziedzinach nauki i biznesu.

Blog będzie mieć raczej charakter wolnych narracji na temat bardziej lub mniej zbieżnych ze statystyką. Będą to raczej wolne przemyślenia autora na temat statystyki oraz metodologii badań.