Analizy statystyczne są składnikami analizy danych

Analizy statystyczne są składnikami analizy danych

Posted on Posted in Uncategorized

Analizy statystyczne są składnikiami analizy danych

Analizy statystyczne są składnikami analizy danych. W kontekście analizy biznesowej (BI) analiza statystyczna obejmuje zbieranie i analizowanie każdej próbki danych w zestawie elementów, z których można pobierać próbki. Próbka w statystyce jest reprezentatywną selekcją obserwacji wybraną z całkowitej populacji.
Analizę statystyczną można podzielić na pięć dyskretnych kroków, na każdym etapie analizy statystyczne są składnikami pewnych sposobów analizy danych

Kroki jakie musisz wykonać, by zrobić analizy statystyczne:

Opisz charakter danych, które mają być analizowane.
Zbadaj stosunek danych do populacji bazowej.
Utwórz model, aby podsumować zrozumienie, w jaki sposób dane odnoszą się do podstawowej populacji.
Wykazać (lub obalić) ważność modelu.
Korzystaj z analityki predykcyjnej, aby zobrazować scenariusze, które będą pomocne przy przyszłych działaniach.
Celem analizy statystycznej jest identyfikacja trendów. Analizy statystyczne są niezbędne przy strategicznym planowaniu. Na przykład firma prowadząca sprzedaż detaliczną może wykorzystywać analizę statystyczną do znajdowania wzorców w niestrukturalnych i półstrukturalnych danych klientów, które można wykorzystać w celu zwiększenia zadowolenia klientów i zwiększenia sprzedaży. Jak widać analizy statystyczne są składnikami analizy danych w poszczególnych krokach i stanowią niezwykłą wartość dla biznesu.

Analizy statystyczne są składnikami analizy danych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *