Hipoteza Zerowa i Hipoteza Alternatywna Jak żyć?

Hipoteza Zerowa i Hipoteza Alternatywna Jak żyć?

Posted on Posted in Uncategorized

Hipoteza zerowa i hipoteza alternatywna

Hipoteza jest przybliżonym wyjaśnieniem, które odnosi się do zbioru faktów, które mogą być testowane przez pewne dalsze dochodzenia. Zasadniczo istnieją dwa rodzaje hipotez, mianowicie hipoteza zerowa i alternatywna. Badania zwykle zaczynają się od problemu. Następnie, to hipotezy dostarczają badaczowi pewnych specyficznych przekonań i wyjaśnień dotyczących problemu badawczego. Kryteria problemu badawczego w postaci hipotezy zerowej i alternatywnej hipotezy powinny być wyrażone jako związek pomiędzy dwiema lub więcej zmiennymi. Kryteria są takie, że twierdzenia powinny być tymi, które wyrażają związek pomiędzy dwiema lub więcej mierzalnymi zmiennymi. Hipoteza zerowa i alternatywna hipoteza powinny mieć wyraźne implikacje dla testowania i ustalania badanych relacji.

Hipoteza zerowa, hipoteza alternatywna, a problem badawczy

Główne różnice między hipotezą zerową a alternatywną hipotezą i problemami badawczymi polegają na tym, że problemy badawcze są prostymi pytaniami, których nie można przetestować. Hipotezy jednak przetestować można.

Hipoteza zerowa i alternatywna  muszą być odpowiednio przygotowane przed fazą zbierania i interpretacji danych w badaniu. Dobrze sformułowane hipotezy wskazują, że naukowiec ma odpowiednią wiedzę w tym konkretnym obszarze, a zatem jest w stanie podjąć dalsze badania.  Hipoteza zerowa i alternatywna hipoteza są użyteczne tylko wtedy, gdy określają, oczekiwaną z perspektywy teorii,  zależność między zmiennymi lub są zgodne z istniejącym zasobem wiedzy na dany temat. Powinny być wyrażane w sposób możliwie prosty i zwięzły. Są szczególnie przydatne, jeśli mają moc wyjaśniającą dane zjawiska (odpowiadają np. na pytanie: Dlaczego dane zjawisko zachodzi?). Celem i znaczeniem hipotezy zerowej i alternatywnej jest przedstawienie przybliżonego opisu zjawisk. Celem jest dostarczenie badaczowi relacji, która jest bezpośrednio testowana w badaniu. Celem jest zapewnienie ram dla raportowania wniosków z badania.

H0 i H1

Hipoteza zerowa jest ogólnie oznaczana jako H0. Określa dokładne przeciwieństwo tego, co badacz lub eksperymentator przewiduje lub spodziewa. Zasadniczo definiuje stwierdzenie, które stwierdza, że ​​nie ma dokładnego lub rzeczywistego związku między zmiennymi.

np. H0: Latem w Gdyni nie pada deszcz.

Alternatywna hipoteza jest ogólnie oznaczana jako H1. Stanowi twierdzenie, które sugeruje lub doradza potencjalny rezultat lub wynik, który badacz może oczekiwać. Został podzielony na dwie kategorie: alternatywna hipoteza kierunkowa i alternatywna hipoteza bezkierunkowa.

np. H1: Latem w Gdyni nie pada deszcz.

Hipoteza kierunkowa i hipoteza bezkierunkowa.

Hipoteza kierunkowa jest rodzajem hipotezy, który wyjaśnia kierunek spodziewanych wyników.

np. Wraz ze wzrostem temperatury na plaży miejskiej w Gdyni, maleje szansa na opad deszczu.

Hipoteza bezkierunkowa jest rodzajem hipotezy, która nie określa określonego kierunku spodziewanych wyników.

np. Wraz ze wzrostem temperatury na plaży miejskiej w Gdyni może występować zmienna pogoda.

Hipoteza Zerowa i Hipoteza Alternatywna Jak żyć?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *