Hipotezy mediacyjne

Posted on Posted in Uncategorized

Hipotezy mediacyjne

Hipotezy mediacyjne są rodzajem hipotez, w których zakłada się, że wpływ zmiennej niezależnej na zmienną zależną jest mediowany przez proces zmiennej pośredniczącej, a zmienna niezależna może nadal oddziaływać na zmienną niezależną. Innymi słowy, w hipotezy mediacyjnej zmienną mediatora jest zmienna pośrednia lub procesowa. Hipoteza mediacyjna zakłada pełną mediację w zmiennych.

Termin pełna mediacja w hipotezie mediacyjnej oznacza, że ​​zmienna niezależna w ogóle nie wpływa na zmienną zależną po tym, jak kontrolowała ją zmienna mediatora. Model mediacji zaangażowany w hipotezy mediacyjne jest modelem przyczynowym.

Procedury Barona i Kenny’ego opisują analizy, które są wymagane do testowania różnych hipotez mediacyjnych.

Pierwszym krokiem w procedurach Barona i Kenny’ego jest wykazanie, że zmienna wyjściowa jest skorelowana ze zmienną wyniku. Innymi słowy, pierwszy krok w procedurach Barona i Kenny’ego zakłada ustanowienie efektu, który może być mediowany.

Drugi krok związany z procedurami Barona i Kenny’ego polega na tym, że badacz musi wykazać, że zmienna wyjściowa jest skorelowana z mediatorem. Innymi słowy, drugi etap w procedurach Barona i Kenny’ego polega na traktowaniu zmiennej mediatora jako zmiennej wyniku.

Trzeci krok w procedurach Barona i Kenny’ego polega na ustaleniu korelacji między zmienną mediatora a zmienną wynikową. Na tym etapie procedur Barona i Kenny’ego istnieje korelacja między mediatorem a zmienną wyniku, ponieważ oba są spowodowane ze względu na początkową zmienną. Innymi słowy, w procedurach Barona i Kenny’ego zmienna początkowa musi być kontrolowana przy ustalaniu korelacji między dwiema innymi zmiennymi. Jak weryfikować hipotezy mediacyjne?

Kiedy zachodzi mediacja i możemy zweryfikować hipotezę mediacyjną?

Kolejny krok w procedurach Barona i Kenny’ego polega na ustanowieniu pełnej mediacji między zmiennymi. To ustanowienie w ostatnim kroku procedur Barona i Kenny’ego może zostać osiągnięte tylko wtedy, gdy wpływ zmiennej początkowej na zmienną wyniku przy kontrolowaniu zmiennej mediatora wynosi zero.

Jeśli wszystkie cztery etapy procedur Barona i Kenny’ego są spełnione, dane są zgodne z hipotezą mediacyjną. Jeśli jednak spełnione zostaną tylko pierwsze trzy etapy procedur Barona i Kenny’ego, w danych obserwowana jest częściowa mediacja.

Naukowiec powinien pamiętać, że jeśli kroki związane z procedurami Barona i Kenny’ego są w pełni zadowalające, nadal nie oznacza to, że doszło do mediacji, ponieważ istnieją inne mniej wiarygodne modele, które są zgodne z danymi.

Zmienna mediatora w hipotezie mediacji może być spowodowana zmienną wyniku. Dzieje się tak, gdy zmienna początkowa jest zmanipulowaną zmienną – wtedy nie może ona być spowodowana przez mediator lub wynik w hipotezy mediacji. Ponieważ jednak mediator i zmienne wynikowe nie są manipulowane, mogą wywoływać się nawzajem w pośredniej hipotezy.

Zawsze rozsądnie jest zamienić zmienną mediatora i zmienną wynikową i doprowadzić do mediatora w hipotezy mediacyjnej.

Hipotezy mediacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *