Metodologia analiz statystycznych

Metodologia analiz statystycznych

Posted on Posted in Uncategorized

Metodologia analiz statystycznych odgrywa kluczową rolę w projektowaniu badań naukowych, analizie danych naukowych, interpretacji wyników i rysowaniu rozstrzygających stwierdzeń. Dlatego też właściwe rozumowanie statystyczne zyskuje coraz większe znaczenie w dziedzinie badań naukowych. Ponieważ błędne statystyki i niewłaściwa interpretacja mogą prowadzić do błędnego zakończenia badań naukowych, wiele wcześniejszych badań badało występowanie błędów statystycznych w różnych dziedzinach badań naukowych dotyczących zdrowia [1,2,3,4]. Częste błędy statystyczne stwierdzono w procedurach obliczania wielkości próby, sprawdzaniu założeń metod statystycznych i potwierdzaniu niezależności w tradycyjnej analizie. W celu rozwiązania tych problemów, Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych sformułował ważne podstawowe wytyczne dotyczące analizy statystycznej, stwierdzając, że autorzy powinni dostarczyć wystarczającej ilości szczegółów analizy statystycznej, aby umożliwić czytelnikowi weryfikację zgłoszonych wyników i że należy zastosować odpowiednie wskaźniki błędów pomiaru lub niepewności. Ponadto zalecili określenie używanych programów komputerowych [5]. Ponadto, skonsolidowane standardy prób raportowania (CONSORT), które zostały opracowane w celu poprawy jakości raportowania z randomizowanych badań klinicznych, wymagają od autorów wyjaśnienia metod obliczania wielkości próby, metod statystycznych stosowanych do porównywania grup dla wyników pierwotnych i wtórnych oraz metody stosowane w przypadku dodatkowych analiz, takich jak analiza podgrup i skorygowana analiza [6].

Bibliografia:

1. Gore SM, Jones IG, Rytter EC. Misuse of statistical methods: critical assessment of articles in BMJ from January to March 1976.
2. Schor S, Karten I. Statistical evaluation of medical journal manuscripts. J
3. Kim JS, Kim DK, Hong SJ. Assessment of errors and misused statistics in dental research.
4. MacArthur RD, Jackson GG. An evaluation of the use of statistical methodology in the Journal of Infectious Diseases. J Infect
5. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals.
6. Moher D, Hopewell S, Schulz KF, Montori V, Gotzsche PC, Devereaux PJ, et al. CONSORT 2010 Explanation and Elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *