Usługi statystyczne, firma i analizy statystyczne

Usługi statystyczne – Działania mające na celu wykonanie analizy statystycznych.

Posted on Posted in Uncategorized

Usługi statystyczne po usługach badawczych oferowanych przez agencje to pierwsza najchętniej wyszukiwana usługa przez studentów, doktorantów i naukowców.

Usługi statystyczne dzielą się kilka rodzajów. Chyba najczęściej wykupywana usługa polega na wykonaniu obliczeń oraz prezentacji ich wyników w eleganckich raportach statystycznych.

Usługa taka polega na przetworzeniu danych i skompletowaniu w raporcie statystycznym najważniejszych elementów, czyli grafów, wykresów, tabel, statystyk i niekiedy wzorów użytych do weryfikacji statystycznej niektórych dość skomplikowanych obliczeń. Taka usługa statystyczna średnio zajmuje około 5 dni. Są oczywiście kompleksowe usługi statystyczne trwające około dwóch tygodni, niemniej mają one całkowicie innych charakter. Raczej polegają na iteracyjnej pracy między analitykiem, a zamawiającym. Niektóre projekty statystyczne polegają na współpracy ekspert-ekspert. Czasem wiedza statystyczna musi być wspierana wiedzą ekspercką z danej dziedziny biznesu lub nauki. Łatwo jest przetwarzać liczby i symbole niemające znaczeń, ale o wiele trudniej poddawać statystycznej obróbce projekt z zakresu eksploracyjnego postępowania eksperymentalnego w nauce np. w medycynie, psychologii, ekonomi, albo przy budowaniu modelu scoringowego. Takie projekty wymagają ciągłej wymiany informacji zwrotnej dotyczącej wyboru konkretnych scenariuszów realizacji usługi statystycznej.

Usługi statystyczne, firma i analizy statystyczne

Niekiedy, hmm w większości usługi statystyczne mają bardzo wystandaryzowany charakter.

Polegający głównie na statystycznej weryfikacji hipotez np. do projektów mających na celu weryfikację zmiennych niezależnych wpływających na zmienną zależną. Dzieję się tak np. statystyce medycznej w której wyszukuje się czynniki ryzyka zgonu lub choroby. Taka weryfikacja polega na niezależnym przykładaniu zmiennych ryzyka do zmiennej zgon/choroba i statystycznej weryfikacji istotności i siły zależności. Jest to zwykle prosta w nadzorze droga polegająca na ukończeniu pracy z zestawem statystycznie poddanych analizie zmiennych i ich ocenie. Czasem taka praca kończy się listą zmiennych i ich siłą wpływu, a niekiedy kończy się budową wielowymiarowego modelu lub kilku wielowymiarowych modelów. Czasem, ale bardzo rzadko dochodzi do jednej lub dwóch wymian informacji zwrotnych ze względu na ustalenie pewnych kompromistów w budowie modeli np. wybraniu dwóch konkurujących ze sobą predyktórów zmiennej zależnej.

Często ma to miejsce w przypadku współliniowości (wzajemnej korelacji predyktorów).

Wtedy trzeba dokonać decyzji co zrobić z takim mankamentem. Niekiedy da się stworzyć kompromis w postaci budowy zmiennej kompozytowej np. zamiast analizować wzrost i wagę można stworzyć kompozyt o nazwie BMI (BodyMassIndex) lub poprostu dokonać agregacji zmiennych (wystandaryzować je wpierw i zsumować lub dodać). Tego typu triki statystyczne są jak najbardziej logiczne i zgodne z zasadami gry naukowej z tego względu, że zwracają logiczne zależności między zmiennymi i nie obciążają niepotrzebnie wnioskowania. Często w Metodolog Nauka przy wykonywaniu usługi statystycznej korzystamy z tego typu rozwiązań statystycznych. Klienci zwykle są otwarci na tego typu urozmaicenia z tego względu, że są inteligentne cool, trendy, jazzy. Mogą później sobie brylować na odczytach. Schody się robią jak nie ogarniają tego co mają przed sobą. Zawsze staramy się wszystko szczegółowo wyjaśniać, ale niekiedy na serio trzeba wiele godzin spędzonych  z klientem aby wszystko ZROZUMIAŁ i był w stanie o tym opowiadać w miarę spójną i trzymającą się kupy historię.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *