Usługi statystyczne, firma i analizy statystyczne

Usługi statystyczne i statystyka medyczna

Posted on Posted in Analiza statystyka, Analizy statystyczne, Statystyka medyczna, Usługi statystyczne

Usługi statystyczne to część rynku która służy badaczom i instytucjom związanych z dbaniem i troską o zdrowie ludzi.

Usługi statystyczne – Służba zdrowia oraz sektor prywatny w szczególności ludzie (lekarze, fizjoterapeuci, psychiatrzy i pielęgniarki)  zbierają dane o swoich klientach w celu budowania oraz aktualizowania norm dotyczących zdrowia ludzi lub wykorzystują je do analizy w celu statystycznego stwierdzenia czy dany model terapii lub interwencji ma wymierne korzyści.

Powiedzmy, że mamy dociekliwego lekarza który zbiera dane na temat różnych charakterystyk zdrowia chorego oraz informacji około operacyjnych. Na podstawie analizy takich danych chce podjąć decyzję o tym, które zmienne starać się maksymalizować, a jakie minimalizować w celu obniżenia ryzyka śmierci. W takim przypadku musi oddać swoje dane w zaufane ręce w celu statystycznej analizy przeżycia (ang. survival analysis).

Lekarz taki może szukać i szukać firmy zajmującej się statystyczną analizą danych, ale lepiej by oddał swoje dane profesjonalnemu usługodawcy w kontekście analizy statystyk medycznych jakim jest Metodolog.pl.

Firma ta oraz jej personel profesjonalnie zajmuje się statystycznym przetwarzaniem danych związanych z obszarem opieki zdrowotnej i nauk o życiu oraz zdrowiu.Usługa statystyczna oferowana przez taką firmę może polegać na statystycznej analizie przeżywalności polega ona na wykrywaniu testami statystycznymi czynników (zmiennych niezależnych) wpływających (istotnie statystycznie) na wyniki zmiennych zależnych (w tym przypadku czasu trwania życia). Statystyczna identyfikacja i oszacowanie siły wpływu tych czynników jest cenna z tego względu, że pozwala na zakwestionowania losowości takich wyników w danych i statystykmedycznych. Np. W niektórych grupach chorób może mieć znaczenie obniżony poziom cukru we krwi. W innych przypadkach chorób cukier może nie mieć istotnego znaczenia dla przeżycia. Wyniki takie muszą zostać poddane analizie statystycznej mającej na celu wykluczenie aspektu przypadkowości i niepewności. Daje to do podstawy do poznania przyczyn odpowiedzialnych za występowanie przedwczesnej śmierci chorych. Tylko i wyłącznie statystyczna analiza danych i tego typu ilościowe przetwarzanie informacji może wykazać z jakiego rodzaju prawidłowościami mamy do czynienia w rzeczywistości nas otaczającej. Dzięki takiemu podejściu możemy rozsądnie testować założenia o naszej pracy, jej efektywności i konsekwencjach.

Co możemy powiedzieć o pielęgniarkach, o analizach i usługach dla nich dostarczanych w kwestii statystyki i ilościowego przetwarzania danych?

Każdy człowiek chciałby być pod opieką profesjonalnych pielęgniarek, których wiedza i kompetencje twarde oraz miękkie stawiają nas szybko na nogi.

Niewątpliwie analiza statystyczna danych w pielęgniarstwie ma zazwyczaj na celu weryfikacje zależności i czynników wpływających na wiedzę pielęgniarek w kwestii posiadanych kompetencji i wykonywanych czynności. Szeroka gama badań w pielęgniarstwie polega właśnie na testowaniu poziomu wiedzy, znajomości procedur i ogólnych kompetencji odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac i działań na rzecz pacjenta. Bardzo często pielęgniarki korzystają z usług statystycznych przy analizie swoich statystyk medycznych. Zazwyczaj są to zebrane ankiety z badania koleżanek z pracy lub całego personelu szpitalnego z lekarzami włącznie. Jest to niezwykle cenna wiedza z tego względu, że są to badania polegające na poddaniu diagnozie całej placówki. Dzięki uzyskaniu systematycznej wiedzy o mocnych podstawach statystycznych można podjąć rozsądną decyzję o zarządzaniu zasobami finansowymi w kwestii szkoleń w obszarach wymagających rozwoju i zaprzestać szkoleń w obszarach w których statystyka wykazała brak deficytu. Są to niezwykle wartościowe analizy statystyczne z tego względu, że pomagają w systematyczny sposób rozdysponowywać środki, które optymalnie rozwijają umiejętności personelu medycznego. Bez tego typu analiz i statystyk medycznych zarządzanie personelem i widzą w takiej organizacji było by bardzo utrudnione.

Biostatystyka, statystyka medyczna, analizy statystyczne

Testowanie leków i analiza statystyczna różnic pomiędzy pacjentami pod względem wyników oddziaływania farmakologicznego.

Farmakologia na równi z innymi naukami medycznymi korzysta ze statystyki i ilościowej analizy danych. Aktualnie, żaden nowy lek (nie mówimy tutaj o suplementach które zawierają cukier i barwniki) nie może zostać wprowadzony do masowej produkcji i sprzedaży bez restrykcyjnego przejścia przez magiel analiz statystycznych. Medycyna w tym obszarze wyrobiła sobie bardzo solidne metodologie i etapy którym musi być poddany lek aby uznać go za dobry dla ludzi i względnie im nie zagrażający. Cała procedura testowania oddziaływań leków jest tak na prawdę badaniem statystycznym z doskonałą metodologią mającą ukazać właściwości poprawy stanu pacjentów (określenie braku przypadkowości uzyskania danych wyników i oddciążenia wyników od wpływu innych czynników, czyli wykazania wpływu tej konkretnej przyczyny, a nie innej). Jest to niezwykle pracochłonna procedura polegająca na żmudnym testowaniu i opracowywaniu raportów statystycznych dotyczących medycznych właściwości leków. Baa nawet informacje dotyczące prawdopodobieństwa występowania skutków ubocznych są szacowane dzięki analizie statystycznej medycznych skutków ubocznych. Na odwrocie właściwie wszystkich etykiet leków na receptę jest rozpiska dotycząca skutków ubocznych mogących wystąpić. Są one podane ze statystyczną dokładnością!!!

Powyższe dane wskazują na nieopisaną wartość analiz statystycznych w medycynie (statystyka medyczna).

Jak widzimy analiza statystyczna danych ma niesamowitą skuteczność jeśli chodzi o testowanie wielu aspektów funkcjonowania obszarów medycznej praktyki. Zastosowanie analiz statystycznych w interpretacji danych oraz podejmowanie na ich podstawie odpowiednich decyzji ma dziś dzień ogromne znacznie. Bez tego typu rozsądnego podejścia lekarze nadal by się pocili w zakresie podtrzymywania życia ludzi, pielęgniarki były by te lepsze i te gorsze, a leki sprzedawane na receptę byłby zawsze niespodzianką :).

Jeśli chodzi o przyszłość analizy danych i statystyki medycznej to mamy do czynienia z dwoma scenariuszami.

Pierwszym jest to, że tego typu podejścia będą coraz bardziej rozszerzane (w sensie popularyzowane). Ulegną całkowitej standaryzacji i bez oparcia w liczbach ciężko będzie o podjęcie jakiejkolwiek rozsądnej decyzji. No bo jak? W zmiennej i niejednoznacznej rzeczywistości to zrobić?

Drugim jest to, że metody statystyczne będą szyte na miarę. Świetnym przykładem jest analiza przeżycia która zapewnia nam doskonałe oszacowania jeśli chodzi o przewidywanie zdarzenia śmierci w czasie (np. regresja coxa lub tablice trwania życia kaplana mayera). Rozwój swoistych metod, korespondujących jeden do jeden z metodologiami badawczymi i celami badań będzie się rozwijać w niesamowicie szybkim tempie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *